V zeleném menu nejprve zvolte, zda chcete pracovat se ZŠ nebo MŠ. Po zadání adresy bydliště do modrého pole se vyhledá a na mapě zobrazí Vaše spádová škola, včetně odkazu pro elektronický zápis. Více informací o fungování aplikace .